Årsmøte i Stegaberg IL

Torsdag 15 mars kl 18:00. Velkommen

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Stegaberg idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 15 mars kl 18:00 på klubbhuset til Stegaberg IL på Frakkagjerd.

Saker som et medlem ønsket å ta opp på årsmøte, måtte være sendt  styret senest innen 26 februar til epost: leder@stegaberg.no 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte på www.stegaberg.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i idretslaget i minst en måned å ha betalt kontigent for 2017. Medlemmer under 15 år har møte og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett se idrettslagets lov §5 - §8.

Kontingenten for 2017 må medlem ha betalt innen 15 februar 2018. Betalt etter denne dato så har en ikke stemmerett på årsmøte.

Årsmøtet er idrettslagets viktigste møte og vi håper mange setter av dagen til å komme. Det blir kaffi og litt å bite i.

SAKSLISTE:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent (er), referent (er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle hovedstyrets årsmelding og årsmeldingene fra gruppene, fotball, håndball, volleyball, basket, friidrett, helsesport og husstyret.

5. Kontingenten. Behandle kontingenten for 2019.

6. Behandle innkomne forslag til årsmøte.

7. Behandle idrettslagets regnskap 2017 i revidert stand.

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2018

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

     a) Leder, nestleder, sekretær og økonomileder i hovedstyret.

     b) Gruppestyrer.

     c) Øvrige valg iht årsmøte vedtatt organsisasjonsplan og idrettslagets lov.

     d) 2 revisorer.

     e) Representanter til diverse møter der idrettslaget har representasjonsrett, eks årsmøte i idrettsrådet.

     f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

11. Utdeling av hederstegn og takk for flott innsats.

 

Velkommen på årsmøte smiley

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift